Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

1. Hva er veivisere i lokale folkehelsetiltak?

Veivisere i lokale folkehelsetiltak er et praktisk hjelpemiddel for kommunenes tiltaksutforming på folkehelseområdet.

Ifølge folkehelseloven er det kommunens ansvar å ha oversikt over lokale folkehelseutfordringer med tilhørende påvirkningsfaktorer. Kommunen skal iverksette tiltak ut i fra utfordringsbildet. Veiviserne er en kunnskapsbase og faglig plattform, og skal være et hjelpemiddel for kommunenes kunnskapsbaserte og systematiske folkehelsearbeid.

Innhold og bruk av veiviserne

Folkehelsearbeidet skal ifølge loven utføres som en langsiktig og systematisk oppgave. Figuren under illustrerer fasene som inngår i arbeidet.

Illustrasjon av det systematiske folkehelsearbeidet
Illustrasjon av det systematiske folkehelsearbeidet

Rådene i veiviseren omhandler tiltaksdelen («tiltak» i sirkelen) av arbeidet etter folkehelselovens § 7: «Kommunen skal iverksette nødvendige tiltak for å møte kommunenes folkehelseutfordringer, jf. § 5. Dette kan blant annet omfatte tiltak knyttet til oppvekst- og levekårsforhold som bolig, utdanning, arbeid og inntekt, fysiske og sosiale miljøer, fysisk aktivitet, ernæring, skader og ulykker, tobakksbruk og alkohol- og annen rusmiddelbruk.»

Temaområdene som pekes ut i § 7 har vært styrende for valg av temaområder som omtales på veiviser-nettsidene. Se for øvrig veileder i systematisk folkehelsearbeid. 

Nettsiden er lagt opp med følgende struktur

 1. Hva er rådet
  • Veiviserens råd er med utgangspunkt i oppdatert kunnskap som finnes på feltet i dag. En veiviser har flere råd med utgangspunkt i de virkemidler kommunen har i dag.
 2. Hvordan rådet kan følges
  • Her er det forslag for hva kommunen kan iverksette av tiltak med ulike virkemidler for å nå målet.
 3. Hva rådet er basert på
  • Under denne delen kommer det frem om det er et råd med utgangspunkt i lov eller forskrift eller om det for eksempel er en anbefaling fra Helsedirektoratet (eller andre myndigheter).

Målgruppe

 • Kommunene arbeider med folkehelse på et strategisk nivå, både i planarbeid og i implementeringsfasen. Målgruppene her er folkehelsekoordinatorer, planleggere, lokalpolitikere og andre i kommunal virksomhet
 • Fylkeskommunen som ansvarlig for folkehelsen i regional utvikling/planlegging (§§ 20 og 21 i folkehelseloven), og som understøtter av kommunalt folkehelsearbeid. Målgruppen her vil i likhet med kommunene være folkehelsekoordinatorer, planleggere, regionalpolitikere og andre.
 • Fylkesmannen som ansvarlig for å iverksette nasjonal politikk på folkehelseområdet og pådriver for kunnskapsbasert folkehelsearbeid (§ 23 i folkehelseloven).  

Send oss tilbakemeldinger

For at disse rådene skal være nyttige og oppdaterte er vi avhengige av tilbakemelding fra deg som bruker. Om du har konkrete innspill til hvordan de kan bli bedre setter vi pris på det. Det kan være konkret om innholdet i tekstene, om det er noe som mangler eller andre synspunkter du har.

Send e-post til folkehelsekommune@helsedir.no  

Siste faglige endring: 25. juni 2020