5. Symptomlindrende legemiddelbehandling i livets sluttfase – generelle råd

Sist faglig oppdatert: 18. september 2018