Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

12. Metode og prosess

Helsedirektoratet fikk i 2015 oppdrag å utarbeide «Veiledningsmateriell for ivaretakelse av personer i livets sluttfase» som en del av oppfølgingen av «Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt».

Utarbeidelsen av disse nasjonale faglige rådene er et tiltak innenfor «Omsorg 2020 – Regjeringens plan for omsorgsfeltet 2015-2020».

Regjeringens mål er blant annet:

 • at behandling og omsorg er med på å gi best mulig livskvalitet for pasient og pårørende
 • at uhelbredelig syke og døende skal oppleve livets sluttfase så trygg og meningsfull som mulig
 • at uhelbredelig syke og døende kan få omsorg i hjemmet og mulighet for å få dø i eget hjem hvis de ønsker det
 • å styrke kompetansen og tilbudet innen palliasjon. For å kunne ivareta pasienter og pårørendes behov er det nødvendig med en tverrfaglig tilnærming som utnytter personell og kompetanse på bedre og nye måter

De nasjonale faglige rådene er utarbeidet gjennom en prosess der Helsedirektoratet har søkt konsensus med en bredt sammensatt arbeidsgruppe. Det er tatt hensyn til erfaringer fra helsepersonell og pårørende, og sett til fagkunnskap og forskning. Lover og forskrifter for helsetjenesten setter ramme for disse faglige rådene som Helsedirektoratet er ansvarlig for.

Arbeidet med de faglige rådene har tatt utgangspunkt i «Care of dying adults in the last days of life» fra National Institute for Health and Care Excellence (NICE), som ble publisert i desember 2015. I tillegg til NICE bygger rådene på enkelte andre internasjonale kunnskapsoppsummeringer, samt norske retningslinjer, veiledere og lovverk.

Innledningsvis i arbeidet ble det gjort en kartlegging av hva som er utarbeidet i Norge av skriftlig materiell i og for helsetjenestene innen lindrende behandling i livets sluttfase. Arbeidet ble utført av Senter for omsorgsforskning på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Det har vært gjennomført litteratursøk med bistand fra Bibliotek for helseforvaltningen, Folkehelseinstituttet. Det ble gjort et søkt på systematiske oversiktsartikler og internasjonale og nasjonale guidelines på feltet. Det er også utarbeidet PICO og gjort litteratursøk på områder som har vært spesielt utfordrende, for eksempel væskebehandling i livets sluttfase.

En bredt sammensatt nasjonal arbeidsgruppe har vært med å utarbeide de faglige rådene.  Arbeidsgruppen ble etablert i april 2016 og avsluttet sitt arbeide juni 2018.

Arbeidsgruppens sammensetning:

 • Tanja Alme, Norsk sykepleierforbund, Sula kommune

 • Kari-Ann Baarlid, Nasjonalforeningen for folkehelsen, Oslo

 • Janicke Bjercke, DNL, Norsk forening for palliativ medisin, Oslo

 • Guttorm Eidslott, Norsk Palliativ Forening, Hamar

 • Bente Ervik, Kompetansesenter for lindrende behandling, Tromsø, Helse Nord RHF

 • Pål Friis, Sørlandet sykehus HF, Kristiansand, Helse Sør-Øst RHF

 • Tora Garbo, Norsk psykologforening, Bergen

 • Hilde Beate Gudim, Skui legesenter, Bærum

 • Aart Huurnink, Boganes sykehjem, Stavanger kommune

 • Stein Husebø, Verdighetsenteret, Bergen

 • Grethe Skorpen Iversen, Kompetansesenter i lindrande behandling, Bergen, Helse Vest RHF

 • Erik T. Løhre, Kompetansesenter for lindrende behandling, Trondheim, Helse Midt RHF

 • Morten Magelssen, Senter for medisinsk etikk, UIO, Oslo

 • Karen Riddervold, Fransiskushjelpen, Oslo

 • Astrid Rønsen, Hospiceforum Norge, Oslo

Helsedirektoratets prosjektledere:

 • Sjur Bjørnar Hanssen
 • Kristin Refsdal

Siste faglige endring: 18. september 2018