Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Forslag til sjekkliste ved tilsyn/samtale med innsatte ved bruk av isolasjon

 

Hvilke forutsetninger har den enkelte for å kunne håndtere det å være isolert? 

 • Kognitivt evnenivå, hva forstår den innsatte av det som skjer? 
 • Psykisk forfatning, herunder eventuell rusabstinens 
 • Somatisk helsetilstand 
 • Psykisk lidelse 
 • Hvilke erfaringer har den enkelte med å være alene 
 • Tidligere traumatiske erfaringer 
 • Alder 
 • Relasjonserfaringer 
 • Bekymringer knyttet til fengselssituasjonen 
 • Aktuelle bekymringer for andre forhold i livet 

Kartlegging av vitale mål, signaler og tegn fra innsatte som sitter isolert: 

 • Måle blodtrykk og SaO2, blodsukker og vekt 
 • Aktivitet i samtalen, observere endringer; er det redusert aktivitet og økende apati med lite ansiktsmimikk; kan være et tegn på depresjon
 • Appetitt: observere endring i matlyst; spise- og drikkemønster 
 • Søvnhygiene: sover mye/lite, godt/dårlig
  •  Spørre om kvaliteten på søvn, fremstår innsatte som uthvilt og opplagt? 
 • Sosial kapasitet og lyst?

Tilsyn ved bruk av sikkerhetsseng/beltelegging

Observasjon, kontroll og rapportering av følgende kliniske data.

Respirasjon

 • frekvens og dybde
 • at beltet ikke hemmer respirasjonen
 • påse at innsatte ikke svelger vrangt eller setter noe i halsen
 • tilstreb høyt ryggleie eller sideleie ved fare for aspirasjon
 • hjelpe innsatte opp i sittende stilling i sengen, og heve hodeenden om mulig, ved inntak av mat og drikke 

Sirkulasjon

 • puls, hudfarge, diurese, hevelser og kroppstemperatur
 • kontrollerer at beltene ikke strammer rundt ankler og håndledd 
 • tilby rikelig drikke og mål væskeinntak og diurese ved behov 
 • tilby innsatte å endre stilling regelmessig hver 2. eller 3. time for å hindre trombosedannelse, trykksår og parestesier 

Bevissthetsnivå mental tilstand

 • vurder om innsatte er orientert for tid, sted og situasjon 
 • vurder blikk-kontakt og verbal respons 
 • vurder angstnivå og andre psykiske symptomer 
 • vurder innsattes grad av kontroll, evne og vilje til videre samarbeid 

Først publisert: 02.03.2023 Siste faglige endring: 02.03.2023 Se tidligere versjoner