Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

3. Informasjon til helsepersonell og befolkningen

Helsedirektoratet vil i april 2019 informere alle kommuner og helseforetak om implementeringsplanen. Fra mai vil direktoratet gi informasjon til befolkningen. Det er viktig at sentralt og lokalt informasjonsarbeid understøtter og forsterker hverandre. 

Informasjon til helsepersonell

Kommunene bør informere alt helsepersonell, inkludert fastleger, ansatte i kommunale rustiltak, frivillige og andre om at hepatitt C skal elimineres som folkehelseproblem og hvordan det gjøres. 

Helseforetakene bør informere relevante avdelinger om at de må forberede seg på et økt antall pasienter som vil gjennomgå diagnostikk og behandling for hepatitt C og at de må lage rutiner for vurdering og behandling av pasienter utenfor sykehus.  

Informasjon til befolkningen

Kommunene må gi informasjon til alle som oppholder seg i kommunen om hepatitt C smitte, forebygging og hvor man kan gå for å teste seg. Det er viktig å bruke ulike kanaler for å nå fram til det brede spekteret av målgrupper og særlig til personer med pågående injiserende rusbruk.  

Helsedirektoratet har sammen med Folkehelseinstituttet utviklet informasjonsmateriell til befolkningen på bokmål, nynorsk, engelsk, russisk og urdu (komprimert mappe / ZIP). Dette kan redigeres, sette inn egen logo og tilpasses lokale tiltak som informasjon om for eksempel når og hvor pasientene kan henvende seg for diagnostikk:  

  • Brosjyrer tilpasset brukere av kommunale og ideelle rustiltak, samt brukere av de åpne rusmiljøene. 
  • Informasjonsplakater om hepatitt C til bruk på steder man kan nå personer som har vært utsatt for smitte med hepatitt C.

Helsemyndighetenes budskap til befolkningen vil omfatte: 

  • Å ha hepatitt C er potensielt farlig, og kan føre til skrumplever og leverkreft. Ny behandling er effektiv, trygg, har svært få bivirkninger og er gratis. Behandlingen redder liv!
  • Jeg bør sjekke meg dersom jeg har vært i risiko for å bli smittet med hepatitt C-infeksjon. Undersøkelsen er gratis, foregår med en blodprøve og man trenger ikke opplyse hvorfor man ønsker å bli undersøkt.
  • Dersom jeg kjenner noen som kan ha hepatitt C, så bør jeg fortelle dem om muligheten for sjekk og behandling.

Formen som budskapene presenteres på må tilpasses for at det blir forståelig for de ulike målgruppene at de kan ha vært i risiko for smitte med hepatitt C.

Målgruppene vil være: 

  • personer som tidligere (ikke sjelden flere tiår tilbake i tid) har tatt stoff med sprøyte, men som ikke lenger er i rusmiljø og hvor mange ikke definerer seg som tidligere rusmiddelbrukere
  • personer som tidligere har vært i fengsel
  • personer fra land med høy forekomst av hepatitt C (fhi.no) 

Disse gruppene kan nås gjennom primærhelsetjenesten, sosiale media, generelle informasjonskampanjer eller medieoppslag og kontakt med innvandrermiljøer med oppfordring om å oppsøke fastlege for gratis testing og eventuell henvisning til behandling.

  • personer i aktive rusmiljøer 

Denne gruppen kan nås gjennom samarbeid med brukerorganisasjonene, egne nettsider og sosiale medier, rustiltak og lavterskeltilbud som om nødvendig innebærer oppsøking av kommunens helsetjeneste med informasjon og tilbud om undersøkelse.

Relevante arenaer for å spre informasjon om smitte og tilby testing er for eksempel tverrfaglige spesialisert rusbehandling, legemiddelassistert rehabilitering, lavterskeltiltak, fengsler, legevakt, rustiltak, brukerorganisasjoner og helsestasjon for ungdom. 

ProLAR har en nettside med blant annet pasienthistorier på video (hepc.no). Siden inneholder informasjon om smittevern, sykdomsforløp og behandling. ProLAR tilbyr besøk til kommuner og institusjoner og holder kurs for fagansatte og «peer to peer» for brukere.

Siste faglige endring: 05. april 2019