Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

2. Aktuelle nettsider, referanser og lovverk

​Sentrale publikasjoner

Babor, T. Caetano, R., Casswell, S., Edwards, G., Giesbrecht, N., Graham, K.  et al: Alcohol - no ordinary Commodity (second edition) Oxford University Press 2010.

Edvarsen, H. et. al. (2016): Bruk av rusmidler, sløvende legemidler og tobakk blant arbeidstakere i utvalgte bransjer i Norge. Folkehelseinstituttet.

Frøyland, K (2013): Arbeidsliv, rusmiddelbruk og forebygging: Tendenser og funn i nyere forskning. S. 26 – 53 i «Alkohol + arbeidsliv = sant? En vitenskapelig antologi», red. Sagvaag H. og Sikveland B. Gyldendal Akademisk

Frøyland, K (2005): Arbeidsliv og rus. En kunnskapsstatus anno 2005. Arbeidsforskningsinstituttets notatserie. AFI.

Gjelsvik, R. (2004): Utredning av de samfunnsmessige kostnadene relatert til alkohol (Estimation of society's costs related to alcohol), Notatserie i helseøkonomi (07/04). Bergen: Rokkansenteret.

Moan, I. og Halkjelsvik, T. (2016): "Alkohol og arbeidsliv. En undersøkelse blant norske arbeidstakere". Folkehelseinstituttet.

Nesvåg, S (2005): Alkoholkulturer i norsk arbeidsliv. Series of dissertations no.5, Faculty of Social Sciences, University of Oslo.

Nordaune, K. et. al.(2017) Who initiates and organises situations for work-related alcohol use?  The WIRUS culture study. The Scandinavian Journal of Public Health, 1-8.

Rose, G. (2001). Sick individuals and sick populations. International Journal of Epidemiology, 30, 427-432.

Aas, R. W., Thørrisen, M. M., Sagvaag, H., Haveraaen, L., & Rimstad, S. L. (2017). Alkohol og alkoholkultur i en fylkeskommune. En case-rapport fra forskningsprosjektet WIRUS. Stavanger: Universitetet i Stavanger

Relevante politiske dokumenter

Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016 - 2020)

Folkehelsemeldinga – Gode liv i eit trygt samfunn (2018–2019)

Folkehelsemeldingen – Mestring og muligheter (2014-2015)

Rusmeldingen – Se meg! (2011 - 2012)

Relevant lovverk

Lov om arbeidervern og arbeidsmiljø (Arbeidsmiljøloven, AML)

Lov om behandling av personopplysninger (Personopplysningsloven)

Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonell-loven)

Lov om pliktmessig avhold for personer i visse stillinger fra nytelse av alkohol eller annet berusende eller bedøvende middel

Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (Alkoholloven)

Lov om legemidler m.v. (Legemiddelloven)

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Relevante veiledere og retningslinjer

Helsedirektoratets prosedyrer/retningslinjer for rusmiddeltesting

Faglig veileder for sykmeldere

Fakta om alkohol

Folkehelseinstituttet 

Helsedirektoratet 

Helsenorge 

Andre nyttige nettsider

Idébanken

www.snakkomrus.no

«Jeg spiller» - en app for monitorering av egne spillvaner (både pengespill og dataspill)

Siste faglige endring: 11. april 2019