Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Tiltak for forebygging av fall i institusjon

Eksempler på tiltak som kan redusere risiko for fall i institusjon.

Eksempler
Risikofaktorer for fallTiltak som kan minske risiko for fall

Mobilitet og ADL

 • Balanse
 • Gange
 • Muskelstyrke
 • Ganghjelpemidler
 • Fottøy og fotproblemer
 • Bekymring for å falle
 • Funksjonsevne
 • Utrede årsak og vurdere behandling
 • Daglig fysisk aktivitet gjennom deltakelse i ADL
 • Styrke- og balansetrening
 • Bistå beboer/pasient ved mobilisering
 • Bruk av ganghjelpemidler tilpasset beboeren/pasienten, eventuelt i samråd med fysioterapeut
 • Vurder behov for forflytningshjelpemidler
 • Tilby hjelp til regelmessig toalettbesøk
 • Bruk stødig fottøy med sklisikker såle
 • Aktuelle tiltak for smerter i ben og føtter kan være fotpleie, tilpassede sko, gangstøtte, årsaksrettede tiltak mot eksempelvis sår, artrose, sirkulasjonsforstyrrelser (venøse og arterielle) og nevropati. 

Sensorisk funksjon

 • Svimmelhet
 • Syn
 • Hørsel
 • Utrede årsak og vurdere behandling
 • Oppfordre til bistand av personalet ved svimmelhet, slapphet eller kvalme til å få hjelp ved mobilisering
 • Sørge for at briller benyttes og at de er rene
 • Sørge for at høreapparat benyttes korrekt

Kognitiv funksjon

 • Kognisjon
 • Delirium
 • Adferd
 • Utrede årsak og vurdere behandling, eksempelvis
  • utredning og tiltak ved demens og kognitiv svikt
  • forebygging og behandling av delirium
 • Gjøre pårørende oppmerksomme på fallrisiko og oppfordre dem til å be om hjelp ved mobilisering
 • Økt observasjonsfrekvens
 • Bruk av sensor- og alarmsystemer
 • Reduser uro ved å sikre adekvat eliminasjon og smertelindring

Autonom funksjon

 • Ortostatisk hypotensjon 
 • Urininkontinens
 • Utrede årsak og vurdere behandling
 • Tilsyn og assistanse
 • Sørg for at aktuelle hjelpemidler (toalettstol, urinflaske etc.) er innen rekkevidde
 • Tilsyn/hjelp til regelmessig toalettbesøk

Medisinske tilstander

 • Kardiovaskulære lidelser
 • Medvirkende sykdommer
 • Parkinson
 • Depressive lidelser
 • Osteoporose
 • Utrede årsak og vurdere behandling av sykdommer/symptomer som medfører økt fallrisiko og/eller bruddrisiko, eksempelvis

Legemidler

 • Legemiddelhåndtering

Ernæring

 • Ernæringsstatus
Rus og alkohol
 • Utrede årsak og vurdere behandling
Omgivelser 
 • Reduser rot og sikre fri og sikker gangpassasje i korridorer og fellesområder
 • Sikre god nok belysning i alle oppholdsrom
  • påse at det er nattbelysning ved seng og på bad/toalettrom
  • eventuelt lys som slås på ved bevegelse 
 • Påse at ganghjelpemidler og annet utstyr fungerer som det skal
 • Påse at støttehåndtak/rekkverk er plassert på naturlige steder
 • Påse at det er tilgang til hvilemuligheter i fellesarealer
 • Påse at stoler er stødige og med riktig sittehøyde
 • Vær oppmerksom på vått gulv, tørk opp søl med en gang
 • Identifiser hyppige årsaker til fall i egen enhet for å avdekke lokale, spesifikke risikofaktorer

 

 

 

Først publisert: 16.01.2024 Siste faglige endring: 16.01.2024 Se tidligere versjoner