Pasient og tolk - En brosjyre om tolk i helsetjenesten

Pasient og tolk - En brosjyre om tolk i helsetjenesten

Pasient og tolk - En brosjyre om tolk i helsetjenesten

Først publisert: 01.06.2010 Sist faglig oppdatert: 12.01.2015

Først publisert: 01.06.2010 Sist faglig oppdatert: 12.01.2015