Alle publikasjoner

Utviklingen i norsk kosthold 2010

Forsiden av publikasjon: Utviklingen i norsk kosthold 2010 – stor utgave
  • Tema: Ernæring
  • Kategori: RapporterUtgiver:Helsedirektoratet
    Ansvarlig avdeling:nasjonalt folkehelsearbeid
    År:2011Antall sider:98
  • IS-nummer: IS-1873
Målgruppe: Helsepersonell, lærere og journalister.
​Denne rapporten er en del av kunnskapsbasen for ernæringsarbeidet. Den presenterer de nyeste tallene for matvareforbruk og kostens næringsinnhold basert på norsk matforsyning til og med 2009, og Statistisk sentralbyrås forbruksundersøkelser i privathusholdninger fra 1975 til 2009.

Helsedirektoratet og Nasjonalt råd for ernæring arbeider for å bidra til at befolkningen får et best mulig kosthold. Et særlig ansvar er å arbeide for å redusere sosial ulikhet i helse. Kunnskap om matvaremarkedet og utviklingen i kostholdet til ulike grupper av befolkningen, er et viktig grunnlag for dette arbeidet. Helsedirektoratet har ansvar for vurdering av utviklingen i kostholdet i Norge, gi råd om kosthold og samarbeide med andre samfunnssektorer med sikte på å fremme folkehelsen. Arbeidet skal være kunnskapsbasert. ​