Alle publikasjoner

Evaluering av bioteknologiloven - Status og utvikling på fagområdene som reguleres av loven

Forsiden av publikasjon: Evaluering av bioteknologiloven - Status og utvikling på fagområdene som reguleres av loven
  • Tema: Bio- og genteknologi
  • Kategori: RapporterUtgiver:Helsedirektoratet
    Ansvarlig avdeling:bioteknologi og helserett
    År:2011Antall sider:261
  • IS-nummer: IS-1897
Målgruppe: Helse- og omsorgsdepartementet, Stortinget, fagmiljøene mfl.
​I juni 2009 fikk Helsedirektoratet en rekke oppdrag i forbindelse med den forestående evalueringen av bioteknologiloven, blant annet å kartlegge status og utviklingstrekk på fagområdet bioteknologi både nasjonalt og internasjonalt, siden loven ble vedtatt. Dette omfatter også en gjennomgang av internasjonalt regelverk.​​​​
Denne rapporten beskriver status og utvikling på fagområdene som er regulert i bioteknologiloven både nasjonalt og internasjonalt. Det er lagt stor vekt på å beskrive etiske utfordringer.

Rapporten peker også på fremtidige utfordringer som følger av denne utvikling. Noen steder diskuteres ulike tiltak for å imøtekomme disse utfordringene. Dette er i stor grad forslag fra fagmiljøene, og må vurderes nærmere.

Rapporten tar opp en rekke problemstillinger som fagmiljøene er opptatt av, herunder synspunkter på hvordan bioteknologiloven er regulert. Rapporten utdyper dermed en rekke av temaene som ble belyst i undersøkelsen i fagmiljøene.