Poteter

Forbruket av friske matpoteter er mer enn halvert siden 1970-årene, mens forbruket av bearbeidede poteter er mangedoblet.

Poteter til produksjon av potetprodukter, som pommes frites og chips, utgjør nå over halvparten av den totale potetomsetningen på engrosnivå. Forbruksundersøkelsene viser samme trender.

Helsedirektoratet arbeider for at forbruket av matpoteter som kokte og bakte poteter øker på bekostning av fete potetprodukter.

 

Figur 2 Poteter, poteter til potetprodukter, grønnsaker, frukt og bær, kilo per person per år.

 

Figur 4 Matpoteter og poteter ti lproduksjon av potetchips, pommes frites og potetmos, kilo per person per år.