Kjøtt og kjøttvarer

Forbruket av kjøtt har økt betydelig over lengre tid, fra 53 kg i 1989 til 76 kg per person i 2008. Det minsket til 74 kg i 2010 for siden igjen å øke til 75 kg per innbygger i 2012.

Forbruket av hvitt kjøtt (fjørfe) økte fra 5 til 18 kilo per innbygger i perioden 1989-2012. Forbruket av rødt kjøtt (svin, storfe, sau og geit) økte fra 43 til 52 kilo årlig per person i perioden 1989-2008, men har siden minsket til 50 kilo. Da kjøttprodukter er en betydelig kilde for mettede fettsyrer er det viktig at forbruket av fete kjøttprodukter reduseres.
 

Økt  kjøttforbruk

De kjøttslagene det er størst forbruk av er kjøtt fra svin, storfe og fjørfe. Ifølge forbruksundersøkelsene forandret kjøttforbruket seg lite i løpet av 1980- og 1990-årene, men det økte med drøyt ti prosent i perioden 1999-2009. Ettersom forbruksundersøkelsene ikke tar med mat spist i kiosker, kafeer og lignende i de registrerte matmengdene er det mulig at de undervurderer kjøttforbruket. 
 

Minst inntak hos kvinner

Det anbefales at inntaket av rødt kjøtt og bearbeidede produkter av rødt kjøtt begrenses til 500 gram per uke. I den nasjonale kostholdsundersøkelsen Norkost 2010-11 var det gjennomsnittlige inntaket av rødt kjøtt og bearbeidede produkter av rødt kjøtt 620 gram i uken blant kvinner og 1022 gram i uken blant menn. Blant mennene var det 45 prosent og blant kvinnene 67 prosent som spiste mindre enn 500 gram av rødt kjøtt og bearbeidede produkter av rødt kjøtt i uken.

 

Figur 5 Kjøtt totalt inkl. kjøttbiprodukter, rødt kjøtt (svin, storfe, sau og geit) og hvitt kjøtt (fjørfe). Kilo per person per år.

Figur5.jpg

Figur 6 Kjøttforbruk etter dyreslag samt grensehandel. Kilo per person per år.  Figur6.jpg