Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

4. Folkehelsetiltak

Folkehelselovens paragraf 7 om Folkehelsetiltak

«Kommunen skal iverksette nødvendige tiltak for å møte kommunens folkehelseutfordringer, jf. § 5. Dette kan blant annet omfatte tiltak knyttet til oppvekst- og levekårsforhold som bolig, utdanning, arbeid og inntekt, fysiske og sosiale miljøer, fysisk aktivitet, ernæring, skader og ulykker, tobakksbruk og alkohol- og annen rusmiddelbruk.

Kommunen skal gi informasjon, råd og veiledning om hva den enkelte selv og befolkningen kan gjøre for å fremme helse og forebygge sykdom.» (Folkehelseloven § 7, 2012)

 

Siste faglige endring: 12. september 2019