Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

16. Ikrafttredelse og endring av andre forskrifter

Kap. 16. Ikrafttredelse og endringer i andre forskrifter

§ 7-1a og § 7-2 annet og tredje ledd opphører 1. juli 2024. § 7-2 fjerde ledd blir da annet ledd.
Fra tidspunktet for forskriftens ikrafttredelse gjøres følgende endringer i andre forskrifter: – – –
Forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler m.m., kapittel 16
Kilde: lovdata.no


Direktoratet for medisinske produkter

Veilederen er laget i samarbeid mellom Helsedirektoratet og Direktoratet for medisinske produkter (DMP).

Siste faglige endring: 09. desember 2022