Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

16. Ikrafttredelse og endring av andre forskrifter

Kap. 16. Ikrafttredelse og endringer i andre forskrifter

§ 7-1a og § 7-2 annet og tredje ledd opphører 1. juli 2023. § 7-2 fjerde ledd blir da annet ledd.
Fra tidspunktet for forskriftens ikrafttredelse gjøres følgende endringer i andre forskrifter: - - -
Kilde: lovdata.no

Sist faglig oppdatert: 09. desember 2022