Hva er kravene til en legemiddelgjennomgang?

Krav til legemiddelgjennomgang (LMG):

  • LMG er en systematisk fremgangsmåte for å kvalitetssikre den enkelte pasients legemiddelbruk.
  • LMG kan gjøres av behandlende lege alene eller i tverrfaglige team der behandlende lege er en del av teamet.
  • LMG skal baseres på en samstemt legemiddelliste fra aktuelle behandlingsnivå, samt relevante kliniske opplysninger.

Svaralternativ «Ja» kan ikke rapporteres før det foreligger sikker informasjon fra lege om at LMG er gjennomført og dato for gjennomføring.

Alle beboere på langtidsopphold skal ha en LMG. Inntil den er gjennomført, registreres det "nei". Opplysningene innhentes fra lege.

Les mer i Veileder om legemiddelgjennomganger (.pdf)