12. Boligopplysninger – beboer har inngått husleiekontrakt og betaler husleie

Sist faglig oppdatert: 27. juni 2018