Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

5.4. Utsatte grupper

Tjenestene må planlegges og utøves slik at de ivaretar den enkeltes behov for tilrettelegging av hjelp. Kommunen/det psykososiale kriseteamet må sikre seg kunnskap og kompetanse om innbyggerne i lokalsamfunnet for å kunne forstå, samhandle og samarbeide godt med mennesker av forskjellige kulturer. Dette for å sikre at kvaliteten av omsorg er den samme for ulike kulturelle grupper. Det er i tillegg vesentlig å ha kunnskap om ev. spesielle helseutfordringer, dette for at det skal ytes god, likeverdig og tilpasset psykososial oppfølging.
 

Siste faglige endring: 17. mars 2016