Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

3. Tidlig innsats og samarbeid i kommunen

Dette kapitlet har anbefalinger om tilrettelegging av tverrsektorielt samarbeid på systemnivå, og en tilgjengelig oversikt over kommunens helhetlige tilbud til barn og unge med ulike utfordringer og deres familie. Kompetanse og rutiner for å oppdage og følge opp psykiske plager og andre utfordringer står beskrevet i Nasjonal faglig retningslinje tidlig oppdagelse av utsatte barn og unge.


NAVBufdirUtdanningsdirektoratetHusbanken

Veilederen er utarbeidet i samarbeid med Arbeids- og velferdsdirektoratet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Utdanningsdirektoratet, Husbanken og Helsedirektoratet

Siste faglige endring: 24. oktober 2023