Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

1. Fagspesifikk innledning - urologi

Urologiske tilstander er preget av høy forekomst av kreft. Dette må tas hensyn til ved vurderingen av henvisninger.

Det er få tilstander innenfor urologifaget som det kan defineres et klart definert behandlingsløp for, før det er gjennomført kompletterende utredning og vurdering ved behandlende institusjon.

Behandlingsstrategi besluttes i svært mange tilfeller i tverrfaglige team (MDT) etter tverrfaglige vurderinger. Dette skyldes blant annet problemstillinger knyttet til overbehandling. Ved behandling av kroniske bekkensmerter bør det legges vekt på tverrfaglig tilnærming ved bekkensentre, smertepoliklinikker og på samarbeid med andre aktuelle spesialiteter som nevrologi, gynekologi, gastrokirurgi og fysikalsk medisin.

Ved "penil dysfunksjon" er størsteparten av pasientene med behov for spesialisthelsetjenester allerede inne i et forløp etter behandling for urologisk kreft. Det samme gjelder for gruppen med blæredysfunksjoner relatert til nevrologisk sykdom. Dette er pasienter som er i et behandlingsforløp for eksempel hos nevrologer. Disse tilstandene er derfor ikke blant tilstandene i prioriteringsveilederen.

Siste faglige endring: 05. oktober 2015