1
Fagspesifikk innledning - thoraxkirurgi

For de fleste pasienter som henvises til thoraxkirurgi, er tilstanden ferdig avklart og utredet ved andre avdelinger i spesialisthelsetjenesten. De viktigste av disse tilstandene er likevel med i prioriteringsveilederen fordi tilstandene utgjør de viktigste og tyngste diagnosegruppene innenfor fagområdet, og fordi tiden fra diagnosen er stilt til endelig behandling kan ha stor betydning

Først publisert: 02. november 2015 Sist faglig oppdatert: 02. oktober 2015