Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

1. Fagspesifikk innledning - sykelig overvekt

Sykelig overvekt er en kompleks tilstand. Pasientgruppen er svært sammensatt. For å redusere vekt og følgesykdommer vil mange kunne ha behov for tiltak innenfor psykisk helsevern i tillegg til somatiske helsetjenester.

Mange pasienter som henvises til spesialisert overvektsbehandling, kan også ha spiseforstyrrelser. Personer med overspisningslidelse kan behandles med vanlige kost- og atferdsbehandling. Avhengig av tilstandens alvorlighetsgrad og typen av spiseforstyrrelse vil det være aktuelt å vurdere mer spesialisert psykologisk behandling.

Behandlingsforløpet for voksne pasienter med sykelig overvekt starter med utredning i tverrfaglig poliklinikk. Rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten vil som oftest være knyttet til slik utredning. Utredningen skal munne ut i konkrete forslag til tiltak tilpasset den enkelte pasient. Tiltakene (mestringsstøtte, kostveiledning og endring i fysisk aktivitet) vil som regel foregå i primærhelsetjenesten.

Spesialisthelsetjenestens helsehjelp ved sykelig overvekt hos barn og unge er tverrfaglig utredning. Utredningen skal munne ut i konkrete forslag til tiltak tilpasset barnet/ungdommen og pasientens familie. Selve tiltakene bør foregå i regi av primærhelsetjenesten. Pasienter med tilleggssykdommer bør få behandling for disse i spesialisthelsetjenesten, og kirurgisk behandling kan være aktuell helsehjelp for noen ungdommer.

På rett indikasjon kan et godt planlagt og teknisk vellykket kirurgisk inngrep med god oppfølging gi en forutsigbar og langvarig vektreduksjon, bedre livskvalitet og bedring av vektrelaterte følgesykdommer. Denne behandlingsstrategien egner seg ikke for pasienter med alvorlig psykisk lidelse, kognitiv dysfunksjon og misbruksproblematikk. Det kreves også at pasienten er villig til å gjennomføre livsstilsendringer som er nødvendige for å redusere risikoen for komplikasjoner. Pasienter med sykelig overvekt kan få tilbud om kirurgisk behandling når dette er faglig begrunnet. Sykelig overvekt i seg selv gir ikke rett til kirurgisk behandling.

Siste faglige endring: 02. oktober 2015