KAPITTEL 2. 5
Subakutte smertetilstander - bekymring for kronifisering

Sist faglig oppdatert: 29. september 2015