KAPITTEL 2. 3
Langvarige smertetilstander - uavklart årsak

Sist faglig oppdatert: 28. september 2015