2. 2
Langvarige smertetilstander - som kan eller skal ivaretas i andre deler av helsetjenesten

Først publisert: 12. oktober 2015 Sist faglig oppdatert: 28. september 2015