KAPITTEL 2. 2
Langvarige smertetilstander - som kan eller skal ivaretas i andre deler av helsetjenesten

Sist faglig oppdatert: 28. september 2015