KAPITTEL 2. 1
Langvarige smertetilstander - avklart utløsende årsak

Sist faglig oppdatert: 24. september 2015