Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

1. Fagspesifikk innledning - revmatologi

Revmatologi omfatter inflammatoriske ledd- og systemsykdommer og i et visst omfang også ikke-inflammatoriske sykdommer og smertetilstander i muskel/skjelettsystemet.

Revmatologi benytter biomedisinsk kunnskap for å forhindre organskade og funksjonsnedsettelse. Tidlig, rask og riktig diagnose er en forutsetning for rask iverksettelse av effektiv behandling. Remisjon og målstyrt behandling er avgjørende for et godt behandlingsresultat. Tidlig og effektiv behandling kan hindre livslangt handikap, spesielt er dette tilfellet ved de inflammatoriske leddsykdommene.

Tverrfaglig samhandling

Moderne behandling av pasienter med de alvorligste revmatiske sykdommene er en tverrfaglig oppgave for leger og annet helsepersonell. I tillegg innebærer sykdommenes sammensatte natur at revmatologien må samarbeide med et stort antall medisinske spesialiteter, men fremfor alt med primærhelsetjenesten. Enkelte definerte revmatiske tilstander behandles av andre spesialiteter og skal som hovedregel ivaretas av disse. Dette gjelder spesielt artrose og smertetilstander som i hovedsak skal behandles av fagene allmennmedisin, ortopedi og fysikalsk medisin og rehabilitering.

Valg av tilstander i prioriteringsveilederen

Tilstander som ikke, eller bare i begrenset grad, er omtalt:

Spesifikk rehabilitering inngår på de fleste større revmatologiske avdelinger som en del av totaltilbudet for pasienten. I noen sykehus er denne delen av behandlingen delt mellom revmatologi og fysikalsk medisin.

Barnerevmatologi tilhører barnelegene i samarbeid med revmatologene.

Behandling av artrose er et allmennmedisinsk ansvarsområde. Det kan være aktuelt med revmatologisk, fysikalsk medisinsk eller ortopediskutredning/behandling avhengig av hvilke ledd som i hovedsak er affisert. Mest aktuelt for revmatologer er håndartrose.

Siste faglige endring: 10. oktober 2015