KAPITTEL 2. 9
Makulalidelse med utvikling av synssvekkelse/metamorfopsier og forventet behandlingseffekt

Først publisert: 02. november 2015 Sist faglig oppdatert: 24. september 2015