2.9. Makulalidelse med utvikling av synssvekkelse/metamorfopsier og forventet behandlingseffekt

Sist faglig oppdatert: 24. september 2015