2.4. Diabetes mellitus med retinopati/mistanke om retinopati

Sist faglig oppdatert: 28. september 2015