Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

1. Fagspesifikk innledning - øyesykdommer

Tilstander i prioriteringsveilederen

Tilstandene i prioriteringsveilederen er svært forskjellige. Noen favner over en rekke ulike sykdommer, noen over en gruppe tilstander med fellestrekk, andre over enkeltsykdommer og noen bare over symptomer.

Om hovedvilkårene i prioriteringsforskriften

Nyttevilkåret er oppfylt for svært mange tilstander. For tilstander som utgjør en stor del av henvisningene, er det godt dokumentert. For enkelte "nye" behandlingsmetoder kan nytten, i alle fall på lang sikt, være mer usikker.

Kostnadseffektivitetsvilkåret: Kostnadene ved helsehjelpen varierer i stor grad, fra tilstander der helsehjelpen består i klinisk øyeundersøkelse for å utelukke sykdom, for eksempel diabetes mellitus, til tilstander, som for eksempel eksudativ AMD, der kostnadene vil kunne være betydelige.

Alvorlighetsvilkåret: "Alvorlig" i øyesammenheng er ikke det samme som "alvorlig" innenfor enkelte andre fagområder. For de aller fleste øyetilstandene betyr alvorligheten redusert livskvalitet i form av redusert fysisk og psykisk funksjonsnivå. Det vil si at det er svekket syn/synsfunksjon og ubehag av ulik type og grad, eventuelt med angst og utrygghet knyttet til dette. Ondartede, og andre sykdommer som medfører redusert livslengde og problemer med vitale livsfunksjoner, er sjeldne unntak. Vurdering av alvorlighet skal, sammen med hastegrad, legges til grunn ved fastsetting av frist for start helsehjelp.

Når det gjelder behandlingsfrist har vi i en del tilfeller gitt relativt lang maksimalfrist med vekt på særskilte faktorer hos den enkelte pasient. Dette gir vurderende lege rom for individuell fristvurdering i det enkelte tilfellet.

Siste faglige endring: 02. oktober 2015