KAPITTEL 2. 25
Subacromialt impingement i skulder

Sist faglig oppdatert: 24. september 2015