2. 15
Komplikasjoner og sekvele ved innsatt kneprotese

Først publisert: 12. oktober 2015 Sist faglig oppdatert: 24. september 2015