KAPITTEL 2. 15
Komplikasjoner og sekvele ved innsatt kneprotese

Sist faglig oppdatert: 24. september 2015