2.14. Komplikasjoner og sekvele ved innsatt hofteprotese

Sist faglig oppdatert: 24. september 2015