KAPITTEL 2. 14
Komplikasjoner og sekvele ved innsatt hofteprotese

Sist faglig oppdatert: 24. september 2015