Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

1. Fagspesifikk innledning - ortopedi

Tilstander i prioriteringsveilederen

Fagfeltet ortopedi inneholder et bredt spekter av ulike tilstander. Tilstandene kan behandles konservativt (ikke-kirurgisk) og/eller med ulike, spesifikke, kirurgiske behandlingsmetoder. I prioriteringsveilederen er de ulike tilstandene samlet i større grupper i henhold til diagnoser.

Vurderinger – individuelle forhold

En del individuelle forhold vil kunne spille inn på utviklingen av en tilstand. Det kan derfor forekomme at en pasient som vurderes over tid for samme lidelse, for eksempel artrose, ikke anses å ha behov for spesialisthelsetjenester, men vil få rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten (uttalt artrose) senere i forløpet.

Innfrielse av retten til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten ved avklart og uavklart tilstand

Pasientens møte med spesialist i ortopedisk kirurgi vil innebære en vurdering av tilstanden og hvilken behandling som eventuelt bør settes i gang. Ofte vil det være aktuelt med en kirurgisk behandling, og dette betyr at pasienten først vurderes poliklinisk og deretter kommer tilbake for planlagt operativ behandling.

Det må vurderes konkret om et mulig behandlingstiltak er såpass usikkert at pasientens tilstand skal anses som uavklart slik at fristen settes til utredningsstart. For eksempel ved hofteleddsartrose vil pasientens tilstand alltid bli vurdert poliklinisk (forundersøkelse) før en eventuell operasjon. Spørsmålet er om denne vurderingen skal anses som start på en utredning eller en forundersøkelse til en operasjon (behandling). Den som vurderer henvisningen må ta stilling til dette spørsmålet, registrere konklusjonen riktig og klart kommunisere til pasienten om den juridiske fristen gjelder utredning eller behandling.

Siste faglige endring: 02. oktober 2015