Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

1. Fagspesifikk innledning - oral- og maxillofacial kirurgi

I Norge er det to ulike spesialiteter som dekker oral- og maxillofacial kirurgi. Spesialiteten oral kirurgi og oral medisin er en odontologisk spesialitet. Den andre spesialiteten er maxillofacial kirurgi (tidligere kjevekirurgi og munnhulesykdommer). Det er en medisinsk spesialitet, men per i dag har de fleste spesialister i maxillofacial kirurgi i Norge både medisinsk og odontologisk embetseksamen. De to spesialitetene utøver i relativt stor grad sammenfallende arbeidsoppgaver innenfor oral kirurgi og oral medisin. Ved kjeve- og ansiktskirurgiske avdelinger i Norge utøves både oralkirurgi og maxillofacial kirurgi alene og i samarbeid med andre spesialister. Craniofacial kirurgi er sentralisert til Oslo Universitetssykehus som har landsfunksjon for dette feltet i Norge.

Det er gjort små endringer i diagnosegruppene sammenliknet med den første utgaven av prioriteringsveileder for oral- og maxillofacial kirurgi.

Pasientgruppen med kjeveleddsbesvær (TMD) utgjør en betydelig andel av de kroniske smertepasientene. Denne pasientgruppen bør utredes av primærlege eller tannlege, og relevant konservativ behandling bør være forsøkt før henvisning til spesialisthelsetjenesten. Helsedirektoratet arbeider med en nasjonal veileder for diagnostisering og behandling av kjeveleddsbesvær (TMD). Den planlegges å være ferdig i løpet av 2016 og vil da bli publisert på Helsedirektoratets nettside.

Siste faglige endring: 02. oktober 2015