Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

1. Fagspesifikk innledning – onkologi

De aller fleste henvisningene til onkologiske avdelinger er internhenvisninger fra en annen del av spesialisthelsetjenesten der pasientene er utredet. Disse pasientene er allerede i et forløp og skal som hovedregel ikke rettighetsvurderes.

Tilstandene i prioriteringsveilederen omfatter bare de henvisningstypene som kommer direkte fra primærhelsetjenesten med ny problemstilling. Dette utgjør mindre enn 10 % av alle søknadene til onkologiske avdelinger.

Andre forhold som er spesifikke for faget og som preger vurderingene og konklusjonene

Mange av de anbefalte fristene i prioriteringsveilederen er korte siden kreftsykdommer potensielt kan være livstruende. Prioriteringsveilederen har likevel tatt med noen tilstander (følgetilstander etter kreftbehandling) hvor alvorligheten vil variere.

Innenfor onkologifaget kan man grovt si at det er lite øyeblikkelig hjelp, men at alt haster. Det er likevel viktig å skille mellom pasienter som trenger øyeblikkelig hjelp, og elektive pasienter fordi øyeblikkelig-hjelp-pasienter ikke skal rettighetsvurderes. Det er enkelte tilstander som skal til onkologisk behandling innen 24 timer, mens det er svært få tilstander som kan vente lengre enn 3-4 uker.

Også andre fagområder, som for eksempel lungesykdommer og kirurgiske fag, har en stor kreftpasientpopulasjon.

Siste faglige endring: 02. oktober 2015