2. 3
Ikke rumperte aneurysmer, AVM, AV-fistler, kronisk cerebral ischemi

Først publisert: 12. oktober 2015 Sist faglig oppdatert: 24. september 2015