Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

1. Fagspesifikk innledning - nevrokirurgi

En stor del av henvisninger fra primærhelsetjenesten til nevrokirurgiske avdelinger omfatter pasienter med degenerative spinale lidelser. Denne store pasientgruppen blir tatt hånd om av flere medisinske spesialiteter: Allmennmedisin, fysikalsk medisin, nevrologi, revmatologi og ortopedi, i tillegg til nevrokirurgi. Pasienter som er aktuelle for nevrokirurgisk vurdering, vil være pasienter med radikulære symptomer og/eller myelopati hvor det foreligger samsvar mellom klinikk og bildefunn. Hovedsiktemålet med nevrokirurgisk vurdering er å avklare om det foreligger indikasjon for operasjon. Pasienter med kun lokaliserte nakke- eller ryggsmerter vil ikke ha behov for vurdering av en nevrokirurg.

Prioriteringsveilederen er ikke dekkende for alle tilstander som behandles ved nevrokirurgiske avdelinger fordi mange tilstander allerede er rettighetsvurdert av henvisende avdeling i spesialisthelsetjenesten. Eksempel på slike tilstander er hydrocefalus, epilepsi, Mb Parkinson og trigeminusnevralgi.


Siste faglige endring: 02. oktober 2015