KOLS - stadium 3-4, og stadium 2 med FEV1 under 60 %, hyppige eksaserbasjoner og tap av FEV1 over 70 ml/år i mer enn 2 år (veiledende frist 10 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning med spirometri, røntgen thorax og blodgassmåling med mer. Tilpasset medikamentell behandling og rehabilitering.
Veiledende frist for start utredning
10 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
  • komorbiditet
  • O2-metning
  • alder
  • røykeanamnese
  • rask progresjon av symptomer
  • grad av dyspné
  • komorbiditet og usikker diagnose
  • lav alder (under 50 år)