KOLS - stadium 1-2 (veiledende frist 24 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
I tillegg til FEV1 må også andre deler av sykdomsbildet vurderes.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning med spirometri, røntgen thorax og blodgassmåling med mer. Tilpasset medikamentell behandling og rehabilitering.
Veiledende frist for start utredning
24 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
  • komorbiditet
  • O2-metning
  • alder
  • røykeanamnese
  • rask progresjon av symptomer
  • grad av dyspné
  • komorbiditet og usikker diagnose
  • lav alder (under 50 år)

Ukompliserte tilfeller forutsettes primært ivaretatt i primærhelsetjenesten og tilbys enkel utredning og behandling der.

Enkelte pasienter i gruppen kan tross relativt lite fall i FEV1 ha utviklet emfysem.