Hoste (veiledende frist 12 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Ved hyperreaktivitet/astma, infeksjon, KOLS, svulst, bronkiektasier.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
  • røykeanamnese
  • symptomvarighet
  • vekttap hæmoptyse
  • komorbiditet
  • andre tilleggssymptomer
  • miljøeksponering
  • alder
  • varighet av symptomene
  • tidligere behandlingsforsøk