1. ​ Fagspesifikk innledning – kvinnesykdommer

Det forutsettes at komplikasjoner i første trimester håndteres i primærhelsetjenesten. Noen pasienter kan ha behov for øyeblikkelig hjelp og må få det.

Pasienter som henvises fra primærhelsetjenesten med komplikasjoner i svangerskapet, må vurderes raskt.

Obstetrikk er ikke inkludert i prioriteringsveilederen fordi de fleste vil ha behov for tilsyn innen få dager eller uker, og kategoriseres derfor som øyeblikkelig hjelp.


Sist faglig oppdatert: 02. oktober 2015