KAPITTEL 2. 14
Posteksposisjons smitterisiko (hiv, virushepatitt, rabies, varicella med fler)

Først publisert: 12. oktober 2015 Sist faglig oppdatert: 28. september 2015