2.14. Posteksposisjons smitterisiko (hiv, virushepatitt, rabies, varicella med fler)

Sist faglig oppdatert: 28. september 2015