2.2. Feber - ukjent årsak, minst 3 ukers varighet

Sist faglig oppdatert: 28. september 2015