2. Tilstander for hjertemedisinske sykdommer

2.1 Hjertesvikt

2.2 Klaffesykdommer/bilyder

2.3 Koronarsykdom/brystsmerter

2.4 Rytmeforstyrrelser/hjertebank/synkoper

Sist faglig oppdatert: 06. oktober 2015