2.7. Psykisk utviklingshemning og/eller kognitiv svikt - mistanke om eller påvist

Sist faglig oppdatert: 28. september 2015