2.3. Følgetilstander av skader/sykdommer i nervesystemet og muskelsykdommer

Sist faglig oppdatert: 28. september 2015