2.6. Omfattende motorisk utviklingsforsinkelse/forstyrrelse - mistanke om eller påvist

Sist faglig oppdatert: 28. september 2015