Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

1. Fagspesifikk innledning – geriatri

Tilstander prioriteringsveilederen

Det er sjeldent at henvisninger til geriatri gjelder spesifikke sykdomstilstander og enkle problemstillinger. Henvisningene inneholder nesten alltid spørsmål som innebærer funksjonsvurderinger. Dette gjelder både ved kognitiv svikt, psykiske problemer, bevegelsesvansker og aktiviteter i dagliglivet (ADL), enten enkeltvis eller sammensatt, i ulike varianter og omfang.

De fleste geriatriske problemstillinger faller inn under de tre tilstandene som er nevnt i prioriteringsveilederen. Spørsmål knyttet til kognitiv svikt dominerer. Tilstandene fall/balanseproblemer og raskt innsettende funksjonssvikt dekker de fleste av de øvrige geriatriske problemstillingene.

Tverrfaglighet

Vurderingene knyttet til geriatriske problemstillinger må bli mangfoldige og ressurskrevende. Tverrfaglig teamarbeid er basis i geriatrisk virksomhet. Som regel vil flere yrkesgrupper være involvert, ikke sjelden også andre legespesialistiteter.

Siste faglige endring: 02. oktober 2015