2. 7
Utbredte muskelsmerter og sammensatte, uavklarte tilstander preget av funksjonssvikt av flere årsaker (tretthet, kognitive vansker, sammensatte psykososiale problemer)

Først publisert: 12. oktober 2015 Sist faglig oppdatert: 16. august 2018