2. 2
Følge av kroniske og/eller progredierende sykdommer i nervesystemet

Først publisert: 12. oktober 2015 Sist faglig oppdatert: 28. september 2015