2.2. Følge av kroniske og/eller progredierende sykdommer i nervesystemet

Sist faglig oppdatert: 28. september 2015